Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 17. februar kl. 11.30

Tilstede:              Mimi Koppang (vara for Torill Stave), Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder),  Liv Simensen (sekretær).

SAK 1          TILSETTING I STILLING SOM ADMINISTRATIV LEDER (SKO 1054) VED INSTITUTT FOR MUSIKKVITENSKAP

                

Sakspapirer: Innstilling, utvidet søkerliste, kunngjøring, søknad og CV for innstilte.

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Målfrid Hoaas i stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Hoaas takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

Enstemmig vedtatt.

           
 


SAK 2          OPPSIGELSE FRA STILLING SOM SENIORKONSULENT (SKO 1363) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK

Sakspapirer: Fremlegg, Forhåndsvarsel om oppsigelse.

Vedtak:

Vedtaket er unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtatt
.

 


 

Publisert 20. feb. 2014 14:57 - Sist endret 3. mars 2014 10:37