Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 27. januar kl. 11.00

Tilstede:              Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Jan-Børge Tjäder, Greta Holm (vara for Helga Reiss), Anne Ma Eide (leder),  Liv Simensen (sekretær).

SAK 1                TILSETTING I STILLING SOM STUDIELEDER (SKO 1363) VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON

                       

Sakspapirer: Anmodning om kunngjøring, innstilling, oppgavebesvarelser, intervjuguide, kunngjøring og utvidet søkerliste, CV for innstilte.

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Haakon Berg Johnsen i stilling som studieleder (SKO 1363) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

 

Dersom Berg Johnsen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to.
 

Enstemmig vedtatt.

           
         


SAK 2                UTVIDELSE AV STILLING SOM FØRSTEKONSULENT (SKO 1408) VED MULTILING, INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER

 

Sakspapirer: Fremlegg, CV for Elisabeth Neuhaus.

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget utvider Elisabeth Neuhaus’ stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved MultiLing, ILN, til 100% med virkning fra og med 01.02.2014.

 

Enstemmig vedtatt.


 

Publisert 28. jan. 2014 09:40