Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 06.10.2014

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 6. oktober kl 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Thorbjørn Nordbø (leder), Helga Reiss, Torill Stave, May Maria Tollerud, Christer Aram, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (vara sekretær).

SAK 1 Tilsetting i midlertidig stilling som overingeniør (SKO 1087) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 

Sakspapirer:

- Innstilling
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Rangering
- CV for de innstilte

 

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Michal Kosek i midlertidig ettårig stilling som overingeniør (SKO 1087)  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Dersom Kosek takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Publisert 6. okt. 2014 14:07