Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 8. september kl 12.30, rom PAM 287.

Tilstede: Thorbjørn Nordbø (leder), Helga Reiss, Karen M. Haugland, Katrine Randin (vara for Jan Halvor Undlien), Kaja Schiøtz, Torill Stave, Gry Bruland Larsen (vara for Arve T. Thorsen), Evian Nordstrand (vara for Liv Eldbjørg Simensen)

SAK 1 Klage på oppsigelse pga. bortfall av arbeid
 

Sakspapirer:

- Fremlegg
- Klage på oppsigelse med vedlegg
- Budsjett

- Sakspapirer fra TUTA-møtet 23.06.2014
 

 

Forslag til vedtak:

Tilsettingsutvalget opprettholder oppsigelsen på grunn av bortfall av arbeid og klagen oversendes universitetsstyret til ny behandling.

Vedtatt mot en stemme.

For øvrig vises til B-protokoll.

Sak 2 Klage på oppsigelse pga. bortfall av arbeid
 

Sakspapirer:

- Fremlegg
- Klage på oppsigelse
- Budsjett

- Sakspapirer fra TUTA-møtet 23.06.2014
 

 

Forslag til vedtak:

Tilsettingsutvalget opprettholder oppsigelsen på grunn av bortfall av arbeid og klagen oversendes universitetsstyret til ny behandling.

Vedtatt mot en stemme.

For øvrig vises til B-protokoll.

Publisert 10. sep. 2014 11:03 - Sist endret 15. sep. 2014 13:19