Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 8.12.2014

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 8. desember kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss (leder), Greta Holm, Bjarne Skov, Kaja Schiøtz, Målfrid Hoaas , Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

SAK 1 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 
  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • CV for de innstilte
  • Anmodning
  • Utvidet søkerliste
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Kari Langseth i stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408)  ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Dersom Langseth takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Dersom innstilte nummer to takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 Tilsetting i midlertidig stilling som konsulent (SKO 1065) ved CSMN, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 
  • Innstilling
  • Kunngjøring og utvidet søkerliste
  • Rangering
  • Intervjuplan
  • CV for de innstilte
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Jon Anstein Olsen i midlertidig stilling som konsulent (SKO 1065) ved CSMN, Det humanistiske fakultet.

Dersom Olsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom nr. 3 takker nei til stillingen, går saken tilbake til CSMN.

Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra representanten Schiøtz ligger i saksarkivet.