Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 10. mars kl. 12.30.

Tilstede: Kaia Schiøtz, Torill Stave, Anne Siri Wathne, Jan Halvor Undlien, Karen Haugland, Helga Reiss, Anne Ma Eide (leder), Liv Simensen (sekretær).

SAK 1 TILSETTING I STILLING SOM ADMINISTRASJONSKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LITTERATUR, OMRÅDESTUDIER OG EUROPEISKE SPRÅK
 

Sakspapirer:
Innstilling, søknad og CV for innstilte, kunngjøring, intervjuguide

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Norheim Førland i stilling som administrasjonskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Førland takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

 

   
Anne Ma Eide (leder) Liv Simensen (sekretær)

 

Publisert 24. mars 2014 09:38