Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, tirsdag 10. juni kl. 11.00.

Tilstede: Karen Haugland, Torill Stave, Helga Reiss (vara for Thorbjørn Nordbø, leder), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Kaja Schiøtz, Anne Siri Wathne, Liv Simensen (sekretær).

SAK 1 TILSETTING I STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR (SKO 1085) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER
 

Sakspapirer:
Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, poengvurdering, søknad og CV for innstilte.

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Live Håberg i stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved LIA-prosjektet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Håberg takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, deretter til innstilte nummer fire.

Enstemmig vedtatt.

 

Publisert 12. juni 2014 10:42 - Sist endret 12. juni 2014 10:50