Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 15.09.2014

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 15. september kl 12.30.

Tilstede: Helga Reiss (vara for Thorbjørn Nordbø), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Torill Stave, Kaja Schiøtz, Christer Wiik Aram, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Katrine Randin, Liv Simensen (sekretær).

SAK 1 Tilsetting i stilling som konsulent (SKO 1065)/førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
 

Sakspapirer:

- Innstilling
- Kunngjøring
- Utvidet søkerliste
- Rangering enere
- Søknad og CV for de innkalte

 

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria Øderud Danielsen i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Danielsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

Enstemmig vedtatt.

 

Publisert 15. sep. 2014 13:16