Ttilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 19. mai kl. 09.00.

 

Tilstede: Helga Reiss, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Anne Siri Wathne, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Thorbjørn Nordbø (leder), Liv Simensen (sekretær).

SAK 1 TILSETTING I STILLING SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR FILOSOFI, IDE- OG KUNSTHISTORIE OG KLASSISKE SPRÅK
 

Sakspapirer:
Innstilling, søknad og CV for den innstilte, kunngjøring, intervjuguide

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Tor Ivar Østmoe i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) i Exphil ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Østmoe takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

SAK 2 TILSETTING I STILLING SOM STUDIEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE OG NORDISKE STUDIER
 

Sakspapirer:
Innstilling, kunngjøring, utvidet søkerliste, poengvurdering, gruppeinndelingsoversikt, trekk av søknad, CV for innstilte, intervjuguide

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingeborg Dalby i fast stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingsutvalget tilsetter Jostein Eikrem i midlertidig stilling, med mulighet for fast tilsetting, som studiekonsulent (SKO 1408)  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingsutvalget tilsetter Stian Frammarsvik i midlertidig stilling, med mulighet for fast tilsetting, som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom en av de innstilte takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

Dersom Dalby takker nei til den faste stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to, deretter til innstilte nummer tre.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

 

Publisert 21. mai 2014 11:19 - Sist endret 15. sep. 2014 13:21