Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 23.06.2014

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 23. juni kl. 12:30.

Tilstede: Helga Reiss (leder, vara for Thorbjørn Nordbø), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Anne Siri Wathne, Liv Simensen (sekretær)

SAK 1, 2 og 3 Oppsigelse av tre administrativt tilsatte ved ferdigstillelse av prosjektet Norsk Ordbok 2014, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 

Saksdokumenter:

Fremlegg
Øvrige saksdokumenter
 

 

Forslag til vedtak:

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av tre administrativt tilsatte ved Norsk Ordbok 2014 i hht. tjenestemannslovens § 10.

Oppsigelsen begrunnes i at avtalen med Kulturdepartementet om prosjektet NO2014 utløper og at arbeidet derfor bortfaller. Det foreligger ikke særlige forhold ved oppsigelsen som gjør den ugyldig.

Oppsigelstiden er seks måneder regnet fra og med 01.07.2014, og siste tilsattdato er 31.12.2014. Dersom prosjektet mottar midlene som det er søkt om, blir tilsettingsperioden og oppsigelsestiden forlenget til og med 28.02.2015 for alle de oppsagte.

For øvrig vises til B-protokoller.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4

Tilsetting i stilling som førstekonsulent (SKO 1408)/seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

 

Saksdokumenter:

- Innstilling

- Utlysningstekst og utvidet søkerliste

- CV for de innstilte

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Katerina Smetanina som seniorkonsulent ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Smetanina takker nei, går tilbudet til innstilte nummer 2 (som førstekonsulent). Dersom innstilte nummer to takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Direkte tilsetting i midlertidig 50% stilling som konsulent (SKO 1065) ved prosjektet 'The New Middle East; Emerging Political and Ideological Trends' (NewMe) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 

Saksdokumenter:

- Forenklet innstilling

- CV

- Utlysningstekst fra 2012

- Anmodningsskjema

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget sender saken tilbake til instituttet, ettersom de ikke kan se at det er tilstrekkelig samsvar mellom ønskede kvalifikasjoner, stillingens innhold og lønnstrinn.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Publisert 24. juni 2014 13:20 - Sist endret 24. juni 2014 13:21