Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 27.10.2014

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 27. oktober kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss (vara for Thorbjørn Nordbø (leder)), Greta Holm (vara for Helga Reiss), Mimi Koppang (vara for Bjarne Skov), May Maria Tollerud (vara for Kaja Schiøtz), Arve T. Thorsen, Jan Halvor Undlien, Karen M. Haugland, Katrine Randin, Evian Nordstrand (sekretær).

SAK 1 Tilsetting i stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent (SKO 1408/1363) ved Studieseksjonen ved Det humanistiske fakultet
 
 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • CV for de innstilte
 • Intervjuguide
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Asbjørn Aursjø i stilling som førstekonsulent (SKO 1408)  ved eksamenskontoret ved Studieseksjonen ved HF. Dersom Aursjø takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Dersom innstilte nummer to takker nei, går saken tilbake til fakultetet.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 2 Tilsetting i stilling som digital rådgiver (SKO 1434/1364) ved Det humanistiske fakultet
 
 • Innstilling
 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Rangering
 • Intervjuplan
 • Bekreftelse fra komité
 • CV for den innstilte
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Kjersti Drøsdal Vikøren i stilling som digital rådgiver (SKO 1434) ved Det humanistiske fakultet.

Dersom Vikøren takker nei til stillingen, går saken tilbake til fakultetet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk
 
 • Fremlegg
 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • CV for intervjukandidatene
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Ellen Hellebostad Toft i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Toft takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet.

 

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Tilsetting i stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for litteratur, område studier og europeiske språk
 
 • Innstilling
 • Kunngjøring og utvidet søkerliste
 • Rangering av søkere
 • CV og søknad for den innstilte
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Karina Kleiva i stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Kleiva takker nei til stillingen, går saken tilbake til fakultetet.

 

Enstemmig vedtatt.