Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 28.04.2014

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 28. april kl. 12.30.

 

Tilstede: Thorbjørn Nordbø (leder), Helga Reiss, Torill Stave, Kaja Schiøtz, Jan Halvor Undlien, Karen Haugland, Liv Simensen (sekretær)

SAK 1 TILSETTING I STILLING SOM SENIORKONSULENT (SKO 1363) VED STUDIESEKSJONEN, DET HUMANISTISKE FAKULTET
 

Sakspapirer:
Innstilling, søknad og CV for innstilte, vurderingsskjema, kunngjøring, intervjuguide

 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Sandra Janzso i stilling (vikariat) som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Studieseksjonen, Det humanistiske fakultet.

Dersom Janzso takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Enstemmig vedtatt.

SAK 2 TILSETTING I STILLING SOM FØRSTEKONSULENT (SKO 1408) VED INSTITUTT FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON.
 

Sakspapirer:
Innstilling, kunngjøringstekst og utvidet søkerliste, intervjuguide, søknad og CV for innstilte

 

Vedtak:

Tilsettingsutvaget tilsetter Maria Tårland i stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Tårland takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre.

Enstemmig vedtatt.

 

Publisert 30. apr. 2014 16:21 - Sist endret 6. mai 2014 10:26