Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 14.09.2015

Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 14. september kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Mari Elisabeth Smith, Karen M. Haugland, Karoline Farbrot (sekretær).

Sak 19 Tilsetting i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Studieseksjonen

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • Poengfordeling
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte
 • Intervjumal

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Monica Lund Haugom i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Studieseksjonen.

Dersom Haugom takker nei til tilbudet, lyses stillingen ut på nytt.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 20 Tilsetting i stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • Poengfordeling
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte
 • Intervjumal

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Julianne Rustad i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved den nordiske forskerskolen i arkeologi, "Dialogues with the past", ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er fast, ettersom forskerskolen er blitt tildelt eksterne midler til videre drift (2016-2020).

Dersom Rustad takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to.

Enstemmig vedtatt


 

 

Publisert 14. sep. 2015 13:24