Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 5.10.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 5. oktober kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Greta Holm, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, May Maria Tollerud, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 21Tilsetting i fast stilling som regnskapskonsulent (SKO 1408) ved økonomiseksjonen, det humanistiske fakultet

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • CV for de innstilte
  • Poengvurdering
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Mihaela Saigau i fast stilling som regnskapskonsulent (SKO 1408) ved økonomiseksjonen, det humanistiske fakultet.

Dersom Mihaela Saigau takker nei til tilbudet, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt.


 

Sak 22Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved institutt for musikkvitenskap

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • CV for de innstilte
  • Poengvurdering
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Karianne Risvik i fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved institutt for musikkvitenskap.

Dersom Karianne Risvik takker nei til tilbudet, går tilbudet videre til innstilte nr 2 og så til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt.

Publisert 5. okt. 2015 12:52