Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 16.11.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 16. november kl. 12.30, rom PAM 205.

Tilstede: Greta Holm, Niels Christian Hervig, Målfrid Hoaas, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 23Tilsetting i fast stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • CV for de innstilte
  • Poengvurdering
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Tore Fjetland Øgaard i fast stilling som programkonsulent (SKO 1408) ved institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Øgaard takker nei til tilbudet om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt.

 


 

Publisert 17. nov. 2015 14:16