Referat fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 19.01.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 19. januar kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss (leder), Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Bjarne Skov, May Maria Tollerud, Karen M. Haugland, Liv Simensen (sekretær).

SAK 1 Tilsetting i stilling som administrativ koordinator (rådgiver SKO 1434) ved Unpacking "The Nordic Model", Det humanistiske fakultet
 

Sakspapirer:

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • Poengvurdering
  • Utvidet søkerliste
  • CV for de innstilte
  • Intervjuguide
 

Vedtak:


Tilsettingsutvalget tilsetter Rasmus G. Andresen i stilling som administrativ koordinator(SKO 1434) ved Unpacking "The Nordic Model", Det humanistiske fakultet.

Dersom Andresen takker nei til stillingen, går saken tilbake til innstillingskomiteen for å holde annengangsintervjuer for de øvrige innstilte.

Vedtatt med fire mot tre stemmer.

Bjarne Skov tok ikke del i behandlingen av saken pga. inhabilitet.

Sak 2 Forlengelse av 30% stilling som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 

Sakspapirer:

  • Fremlegg
  • Anmodning om forlengelse
  • CV
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget forlenger Ellef Prestsæter i 30 % stilling som konsulent (SKO 1065) ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk for perioden 01.01.2015-31.08.2015.

Enstemmig vedtatt.