Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 02.02.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger, mandag 02. februar kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Greta Holm (leder, vara for Helga Reiss), Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Bjarne Skov, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Liv Simensen(sekretær).

SAK 3 Oppsigelse fra 30% stilling som konsulent (SKO 1065) på grunn av bortfall av stilling ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
 

Sakspapirer:

  • Fremlegg
  • Varsel om oppsigelse
  • CV
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse i 30 % stilling som konsulent på grunn av bortfall av stilling ved NFR-finansiert prosjekt ‘Archive in Motion’ ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk med 6 måneders oppsigelsesfrist.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4

Forlengelse av 50 % stilling som overingeniør (SKO 1087) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Sakspapirer:

  • Fremlegg
  • Anmodning om forlengelse
  • CV
 

Vedtak:

Tilsettingsutvalget forlenger Vemund Olstad i 50 % stilling som overingeniør (SKO 1087) ved  Clarino-prosjektet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier for perioden 01.02.2015-31.12.2015.

Enstemmig vedtatt.