Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 23.02.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 23. februar kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss (leder), Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Bjarne Skov, Christer Wiik Aram, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

 


Sak 5 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

 • Innstillingen
 • Kunngjøringen
 • Utvidet søkerliste
 • Poengvurdering
 • Søknad og cv for de innstilte
 • Intervjuguide

Forslag til vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Line Melå i stilling som studiekonsulent ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Line Melå takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 og eventuelt videre til innstilte nr. 3, nr 4 og til slutt nr 5.

 

Enstemmig vedtatt.

 


Sak 6 Tilsetting i stilling som administrativ koordinator (SKO 1434) ved satsingen Unpacking the Nordic Model ved Det humanistiske fakultet

 

 • Innstilling av 09.02.2015
 • Innstilling av 13.01.2015
 • Kunngjøring
 • Poengvurdering
 • Utvidet søkerliste
 • CV og søknad for innstilte
 • Intervjuplan

Forslag til vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Zhanna Saidenova som administrativ koordinator (SKO 1434) ved satsingen Unpacking the Nordic Model ved Det humanistiske fakultet.

Dersom Saidenova takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer to, deretter til innstilte nummer tre.

 

Enstemmig vedtatt.

 


 

Publisert 23. feb. 2015 14:12