Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 13.04.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 13. april kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, May Maria Tollerud, Målfrid Hoaas, Niels Christian Hervig, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 7 Tilsetting i stilling som rådgiver/koordinator (SKO 1434) i Tibet-nettverket ved Institutt for Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

  • Innstillingen
  • Kunngjøringen
  • Utvidet søkerliste
  • CV for de innstilte

Forslag til vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Miriam Poulsson Kramer i stilling som rådgiver/koordinator i Tibet-nettverket ved ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk fram til og med 31.12.2016, med mulighet for forlengelse.

Dersom Miriam Poulsson Kramer takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2 og deretter videre til innstilte nr. 3.

 

Enstemmig vedtatt.


Sak 8 Tilsetting i 50% stilling som regnskapskonsulent (SKO 1408) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

  • Innstillingen
  • Kunngjøringen
  • Utvidet søkerliste
  • CV for de innstilte

Forslag til vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Dragan Stupar i 50% stilling som regnskapskonsulent ved ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Dragan Stupar takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2 og deretter videre til innstilte nr. 3.

 

Enstemmig vedtatt.


 

Publisert 13. apr. 2015 13:26