Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 04.05.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 4. mai kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

 


Sak 9 Tilsetting i stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved IT-seksjonen, Fakultetssekretariatet

 • Innstilling
 • Poengvurdering
 • CV Mohn
 • Utvidet søkerliste
 • Utlysningstekst
 • Intervjuguide

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Christian-Magnus Winger Mohn i stilling som avdelingsingeniør SKO 1085 ved IT-seksjonen, Fakultetssekretariatet.

Enstemmig vedtatt.

 


Sak 10 Tilsetting i stilling som studieleder (SKO 1407) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 • Innstillingen
 • Kunngjøringen
 • Utvidet søkerliste
 • Poengvurdering
 • Søknad og cv for de innstilte
 • Intervjuguide

 

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Mons Vedøy i stilling som studieleder SKO 1407 ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Vedøy takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt.

Publisert 4. mai 2015 13:57