Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 01.06.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 1. juni kl. 13.00, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

 


Sak 11 Tilsetting i stilling som studiekonsulent ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

  • Innstillingen
  • Kunngjøringen
  • Utvidet søkerliste
  • Poengvurdering
  • Søknad og cv for de innstilte
  • Intervjuguide

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Tore Øgaard i stilling som studiekonsulent ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Dersom Øgaard takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt


Sak 12 Tilsetting i stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Det teologiske fakultet

  • Innstilling
  • Utvidet søkerliste med utlysningstekst
  • CV for tre innstilte
  • Poengskjema

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Camilla Rogne i stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Det teologiske fakultet.

Dersom Rogne takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 2. juni 2015 07:22