Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 22.06.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 22. juni kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 13 Oppsigelse fra stilling som overingeniør SKO 1087 ved prosjektet Clarino ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 

 • Fremlegg
 • Varsel om oppsigelse
 • Forslag til B-protokoll

Vedtak:
Tilsettingsutvalget sier opp en administrativt ansatt ved prosjektet Clarino ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier med seks måneders oppsigelsestid fra 01.07.2015.

Siste tilsettingsdag vil være 31.12.2015.

Forøvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt


Sak 14 Tilsetting i tre faste stillinger som personalkonsulent ved Seksjon for HR, personal og arkiv, Det humanistiske fakultet

 

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • Poengvurdering
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Karoline Jahren Farbrot, Hilde Kristine Sletner og Marit Midtsian i tre faste stillinger som personalkonsulent (førstekonsulent SKO 1408/seniorkonsulent SKO1363) ved Seksjon for HR, personal og arkiv ved Det humanistiske fakultet.

Dersom en av kandidatene takker nei til tilbudet, går saken tilbake til seksjonen for ny behandling.

Enstemmig vedtatt


Sak 15 Tilsetting i fast stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Studieseksjonen, Det humanistiske fakultet

 

 • Innstilling
 • Poengvurdering
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Sandra Janzso i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Studieseksjonen ved Det humanistiske fakultet.

Dersom Sandra Janzso takker nei, går tilbudet videre til innstilt nr. 2. Dersom nr. 2. takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt


Sak 16 Tilsetting i fast stilling som økonomikonsulent ved Det humanistiske fakultet

 

 • Innstilling
 • Poengvurdering
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Hong Loan Thi Pan i fast stilling som økonomikonsulent - prosjektøkonom (førstekonsulent SKO 1408) ved Det humanistiske fakultet.

Dersom Pan takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 22. juni 2015 15:51