Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 29.06.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 29. juni kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Christer Wiik Aram, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 17 Tilsetting i stilling som forskningsrådgiver ved Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet

 

  • Innstilling
  • Kunngjøringstekst
  • Intervjuguide
  • Skriftlig oppgave
  • CV for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Elisabeth Quarre Eggen i fast stilling som forskningsrådgiver (SKO 1434) ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Det humanistiske fakultet.

Dersom Eggen takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

 

Enstemmig vedtatt

 

 

Publisert 29. juni 2015 12:52