Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 24.08.2015

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 24. august kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 18 Tilsetting i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • CV for de innstilte
  • Poengvurdering
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Heidi Bråthen i fast stilling som seniorkonsulent (SKO 1363) ved institutt for musikkvitenskap ved Det humanistiske fakultet.

Dersom Heidi Bråthen takker nei til tilbudet, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt.


 

 

Publisert 4. sep. 2015 08:50 - Sist endret 14. sep. 2015 13:21