Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 07.11.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 7. november kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Niels Christian Hervig, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Arve T. Thorsen, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 16 Opphevelse av vedtak om oppsigelse i Tilsettingsutvalget

 • Fremlegg innstilling
 • Saksdokumenter av 13.06.2016

Vedtak:

Tilsettingsutvalget opphever vedtaket av 13.06.2016 om oppsigelse av en administrativt ansatt (deltid) ved et eksternt finansiert prosjekt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forøvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt


 Sak 17 Opphevelse av vedtak om oppsigelse i Tilsettingsutvalget

 • Fremlegg innstilling
 • Saksdokumenter av 13.06.2016
 • Saksdokumenter av 29.08.2016

Vedtak:

Tilsettingsutvalget opphever sine vedtak av 13.06.2016 og 29.08.2016 om oppsigelse av en administrativt ansatt ved et eksternt finansiert prosjekt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forøvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt


Sak 18 Tilsetting i fast stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Senter for Ibsen-studier, ILN

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • cv for den innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Schea i fast stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Senter for Ibsen-studier, ILN. Dersom Schea takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.

Enstemmig vedtatt


Sak 19 Tilsetting i fast stilling som overingeniør SKO 1087 ved IT-seksjonen, Det humanistiske fakultet

 • Innstilling
 • Intervjuguide
 • Oppgaver
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • Søknad og cv for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Tangen i fast stilling som overingeniør SKO 1087 ved IT-seksjonen. Dersom Tangen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Vedtatt med sju mot en stemme.

 

Publisert 8. nov. 2016 12:04