Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 12.12.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 12. desember kl. 12.30, rom PAM 489.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Karina Kleiva, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Arve T. Thorsen, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 21 Tilsetting i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Utlysningstekst
  • Intervjuguide
  • Søknad og cv for de innstilte
  • Poengberegning
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Fredrik Eugen Christiansen i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Dersom Christiansen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter til nr. 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 12. des. 2016 12:45 - Sist endret 12. des. 2016 12:47