Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 18.01.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 18. januar kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

Sak 1 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent (SKO 1408/1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

  • Fremlegg
  • Innstilling med poengvurdering
  • Kunngjøring
  • Søknad og CV for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Mari Eidstuen i fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Dersom Eidstuen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2 (som seniorkonsulent), og deretter til innstilte nr 3 (som førstekonsulent).

Enstemmig vedtatt.

 


 

Publisert 18. jan. 2016 13:23