Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 08.02.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 8. februar kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Helga Reiss, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Karoline Farbrot (sekretær).

Sak 2 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

  • Innstilling med poengvurdering
  • Kunngjøring
  • Intervjuguide
  • Søknad og CV for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:

Tilsettingsutvalget stemte først over å endre foreslått rekkefølge på de innstilte. Forslaget fikk tre stemmer for og fire stemmer mot. Lederen for TUTA stemte mot og valgte å bruke sin dobbeltstemme.

Tilsettingsutvalget stemte subsidiært over å sende tilsettingssaken tilbake til innstillingsrådet. Forslaget ble nedstemt med fire mot to stemmer.

Tilsettingsutvalget stemte deretter over å innstille i tråd med forslaget til vedtak. Forslaget ble vedtatt med fire mot to stemmer.

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Tarjei Solberg i fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Dersom Solberg takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

 

 


 

Publisert 10. feb. 2016 13:35 - Sist endret 1. mars 2016 14:41