Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 29.02.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 29. februar kl. 12.30, rom PAM 274.

Tilstede: Greta Holm, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

 


Sak 3 Tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved HF-økonomiseksjon

Sakspapirer:

  • Saksdokumenter
  • Anmodning
  • Utlysningsteksten fra 2015
  • cv

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Nuray Bedri Aliosman i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved HF-økonomiseksjon.

Vedtatt med syv mot en stemme.

 


 

Publisert 1. mars 2016 11:36