Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 25.04.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 25. april kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Målfrid Hoaas, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

 


Sak 4 Tilsetting i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved forskerskolen ATTR, Det teologiske fakultet

  • Innstilling
  • Utlysningstekst og utvidet søkerliste
  • søknad og cv for de innstilte
  • Søknadsrangering

Vedtak:

Saken sendes tilbake til Det teologiske fakultet.

 

 


 

Publisert 26. apr. 2016 16:09