Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 23.05.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 23. mai kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Katrine Randin, Gro Enerstvedt Smenes, Arve Thorsen, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Karoline Farbrot (sekretær).

 


Sak 5 Tilsetting i stilling som administrativ leder SKO 1054 ved Institutt for medier og kommunikasjon

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • Søknadsbrev og CV for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Aina Nessøe i fast stilling som administrativ leder SKO 1054 ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Nessøe takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei går tilbudet til innstilte nr 3, og deretter til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt.

 


Sak 6 Tilsetting i stilling som studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for medier og kommunikasjon

 • Innstilling
 • Søknadsbrev og CV for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av enere
 • Utlysningstekst
 • Anmodning
 • Trukket søknad

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Stian Karlsen i fast stilling som studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Karlsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt.

 


 

Publisert 23. mai 2016 15:28