Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 13.06.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 13. juni kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Karina Kleiva, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). Greta Holm deltok under sak 7 og 8.

 


Sak 7 Oppsigelse fra stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 • Framlegg
 • Varsel om oppsigelse
 • NTLs tilsvar til varselet
 • Referat fra møte med NTL
 • Brev med kommentarer til tilsvaret 
 • Eposter med info om stillinger
 • Referat fra kartleggingssamtale
 • CV

Vedtak:
Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av en administrativt ansatt ved et eksternt finansiert prosjekt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk med seks måneders oppsigelsestid fra 01.07.2016, grunnet bortfall av oppgaver.

Siste tilsettingsdato vil være 31.12.2016.

For øvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt


Sak 8 Oppsigelse fra deltidsstilling som konsulent SKO 1064 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 • Framlegg
 • Varsel om oppsigelse
 • Referat fra kartleggingssamtale
 • CV

Vedtak:
Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av en administrativt ansatt på deltid ved et eksternt finansiert prosjekt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk med seks måneders oppsigelsestid fra 01.07.2016, grunnet bortfall av oppgaver.

Siste tilsettingsdato vil være 31.12.2016.

For øvrig vises til B-protokoll.

Enstemmig vedtatt


Sak 9 Tilsetting i stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 • Forenklet innstilling
 • Utlysningstekst
 • CV

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Line Tosterud i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt


Sak 10 Tilsetting i to stillinger som personalkonsulent SKO 1408/1363 ved Seksjon for HR, personal og arkiv

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • Søknad og CV for de innstilte
 • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Tonje Nathalie Olsen som seniorkonsulent og Maren Engebretsen som førstekonsulent i faste stillinger som personalkonsulenter ved Seksjon for HR, personal og arkiv. Dersom Olsen eller Engebretsen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 3, og dersom nr 3 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 11 Tilsetting i to stillinger som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

 • Innstilling
 • Utlysningstekst
 • Søknad og CV for de innstilte
 • Referat fra kartleggingssamtale ang. fortrinn
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av enere
 • Oppgave til intervju
 • Anmodning

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Mari Johanne Hertzenberg i fast stilling som førstekonsulent ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (fortrinnsrett).

Tilsettingsutvalget tilsetter Linn Anette Lund Thoresen i fast stilling som førstekonsulent ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Linn Anette Lund Thoresen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3, og dersom nr 3  takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 12 Tilsetting i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved forskerskolen ATTR, Det teologiske fakultet

 • Innstilling
 • Utlysningstekst og utvidet søkerliste
 • søknad og cv for de innstilte
 • Søknadsrangering

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Leonora Onarheim Bergsjø i fast stilling som rådgiver SKO 1434 ved forskerskolen ATTR, Det teologiske fakultet. Dersom Onarheim Bergsjø takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 13. juni 2016 14:18