Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 17.06.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger fredag 17. juni kl. 11.15, rom PAM 389.

Tilstede: Helga Reiss, Jan Halvor Undlien, Karina Kleiva, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær).

 


Sak 13 Tilsetting i stilling som EU-rådgiver SKO 1434 eller seniorrådgiver SKO 1364 i Forskningsseksjonen ved Det humanistiske fakultet

  • Innstilling
  • Utvidet søkerliste
  • Kunngjøring
  • Søknadsbrev og CV for de innstilte
  • Intervjuplan
  • Anmodning

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Magnus Garder Evensen som EU-seniorrådgiver SKO 1364 i Forskningsseksjonen.

Dersom Garder Evensen takker nei til stilling, går tilbudet om stilling videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt.


 


 

Publisert 17. juni 2016 12:14