Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 29.08.2016

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 29. august kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Katrine Randin, Målfrid Hoaas, Asta Helgadottir, Mari Elisabeth Smith, May Maria Tollerud, Karen M. Haugland, Greta Holm, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 14 Klage på oppsigelse på grunn av bortfall av arbeid ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Saksdokumenter fra 13. juni 2016

  • Framlegg
  • Klage på oppsigelsen fra den ansatte v/Norsk Tjenestemannslag med vedlegg
  • Utsendelse av ledige stillinger inkl svar fra den ansatte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget opprettholder sitt vedtak om oppsigelse av en administrativt ansatt ved et eksternt finansiert prosjekt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk med fratredelse 31.12.2016. Klagen oversendes universitetsstyret til ny behandling der.

Enstemmig vedtatt

Publisert 29. aug. 2016 14:39 - Sist endret 29. aug. 2016 15:12