Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 11.12.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 11. desember kl. 12.30, rom PAM 489.

Tilstede: Greta Holm, Målfrid Hoaas, Niels Christian Hervig, Gro Enerstvedt Smenes, May Marie Tollerud, Tina Næss, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 16 Tilsetting i vikariat som studiekonsulent SKO 1408 ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Forenklet innstilling
  • Anmodningsskjema med utdypning
  • CV

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Carina Bjerk Tørud i vikariat som studiekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet fra og med 1. januar 2018 til og med 31. desember 2018.

Enstemmig vedtatt

 


Sak 17 Tilsetting som studiekonsulent SKO 1408/1363 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Kriterier for rangering
  • Rangering
  • Kommentarer til tilbakemelding fra tilsettingsutvalget
  • Utvidet søkerliste
  • CV og søknad til innstilte

Vedtak:

Tilsettingsutvalget sender saken tilbake til instituttet for ny behandling.

Vedtatt med fem mot tre stemmer.

 

 

Publisert 11. des. 2017 13:24 - Sist endret 11. des. 2017 14:04