Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 23.01.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 23. januar kl. 12.30, rom PAM 489.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Gro Enerstvedt Smenes, Tina Næss, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 1 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

  • Uttalelse fra KMD Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten
  • Innstillingen
  • Utlysningstekst
  • søknad cv for de innstilte

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Sarah Salameh i fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Sarah Salameh takker nei til stillingen, går tilbudet til søker nr. 2 og evnt. videre til søker nr. 3 og 4.

Enstemmig vedtatt

Publisert 23. jan. 2017 13:07