Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 13.02.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 13. februar kl. 12.30, PAM 489.

Tilstede: Helga Reiss, Målfrid Hoaas, Aina Nessøe, Gro Enerstvedt Smenes, Tina Næss, Arve T. Thorsen, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 2 Tilsetting i to faste stillinger som personalkonsulent SKO 1408 ved Seksjon for HR, personal og arkiv

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Utlysningstekst
  • søknad og cv for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Ida Dahl Haddeland og Trude Røvær i fast stilling som personalkonsulent SKO 1408 ved Seksjon for HR, personal og arkiv. Dersom Haddeland eller Røvær takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt når det gjelder innstilte nr 1. En representant avsto fra å stemme over rangeringen av nr 2 og nr 3, vedtatt med syv stemmer.


 

Publisert 13. feb. 2017 14:53