Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 02.05.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 2. mai kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Niels Christian Hervig, Asta Helgadottir, Tina Næss, Arve T. Thorsen, Kaja Schiøtz, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 3 Tilsetting i fast stilling som eksamenskonsulent SKO 1408 ved Studieseksjonen

 

  • Innstilling
  • Utlysningstekst
  • Søknad og cv for de innstilte
  • Intervjuguide
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Birgit Brun i fast stilling som eksamenskonsulent SKO 1408 ved Studieseksjonen. Dersom Brun takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter nr. 3, nr 4 og til slutt går tibudet videre til innstilte nr 5.

Enstemmig vedtatt

 


 

 

 

Publisert 3. mai 2017 07:48 - Sist endret 3. mai 2017 07:49