Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 12.06.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 12. juni kl. 10.00, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Gro Enerstvedt Smenes, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Asta Helgadottir, May Maria Tollerud, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 6 Tilsetting i fast stilling som faglig leder SKO 1364 for Norgeshistorie.no ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • CV og søknad for den innstilte
 • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Ellen Cathrine Lund som faglig leder SKO 1364 for Norgeshistorie.no ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt


Sak 7 Tilsetting i fast stilling som rådgiver (controller) SKO 1434 ved seksjon for økonomi, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • CV og søknader for de innstilte
 • Utvidet søkerliste

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Eli Albjerk som rådgiver (controller) SKO 1434 ved seksjon for økonomi, Det humanistiske fakultet. Dersom Albjerk takker nei, går saken tilbake til Seksjon for økonomi. 

Enstemmig vedtatt


Sak 8 Tilsetting i fast stilling som rådgiver (forskningsrådgiver) SKO 1434  ved Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • CV og søknader for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Rangering av søkere til stilling som forskningsrådgiver

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Ingrid Bugge Stange som rådgiver (forskningsrådgiver) SKO 1434 ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet. Dersom Stange takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre, deretter til nummer fire. 

Enstemmig vedtatt


Sak 9 Tilsetting i fast stilling som prosjektcontroller SKO 1434 / SKO 1363 ved seksjon for økonomi, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøring
 • CV og søknader for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Poengvurdering

Vedtak:

Tilsettingsutvalget tilsetter Jørn Henry Christiansen som rådgiver (prosjektcontroller) SKO 1434 ved seksjon for økonomi, Det humanistiske fakultet. Dersom Christiansen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to som da tilsettes som seniorkonsulent SKO 1363. Dersom innstilte nummer to takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer tre som da tilsettes som seniorkonsulent SKO 1363. 

Enstemmig vedtatt

Publisert 12. juni 2017 10:53