Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 26.06.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 26. juni kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Tina Næss, Arve T. Thorsen, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). Tina Næss fratrådte under sak 10.

 


Sak 10 Tilsetting i fast stilling som administrativ koordinator (rådgiver SKO 1434/ seniorrådgiver SKO 1364) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Kunngjøringstekst
  • CV og søknad for den innstilte
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Anne Cathrine Wesnes i fast stilling som administrativ koordinator ( seniorrådgiver SKO 1364) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Wesnes takker nei til tilbud om tilsetting, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt


Sak 11 Tilsetting i fast stilling som forskningsrådgiver, spesielt for PhD (SKO 1434) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

  • Innstilling med flertallsrangering
  • Mindretallsrangering
  • Kunngjøringstekst
  • Søknad og CV for de innstilte
  • Utvidet søkerliste
  • Tilpasset intervjuguide

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Jon Anstein Olsen i fast stilling som forskningsrådgiver, spesielt for PhD (SKO 1434) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Olsen takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 26. juni 2017 13:01