Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 18.09.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 18. september kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Tina Næss, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 13 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent innen studieadministrasjon (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Kunngjøringstekst
  • Oppgavetekst
  • Søknad og CV for de innstilte
  • Utvidet søkerliste
  • Intervjuguide

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Cecilia Ingulstad i fast stilling som førstekonsulent innen studieadministrasjon (SKO 1408) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Ingulstad takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 18. sep. 2017 12:46