Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 30.10.2017

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 30. oktober kl. 12.30, rom PAM 489.

Tilstede: Helga Reiss, Målfrid Hoaas, Gro Enerstvedt Smenes, Asta Helgadottir, May Maria Tollerud, Tina Næss, Siri Marie Aamodt (sak 15), Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 14 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent (SKO 1408/1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Kunngjøringstekst
  • CV og søknad for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Siri Marie Aamodt i fast stilling som studiekonsulent (SKO 1363) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Aamodt takker nei til tilbud om tilsetting, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt


Sak 15 Tilsetting i fast stilling som controller (SKO 1434/1364) ved seksjon for økonomi, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Kunngjøring
  • CV og søknader for de innstilte
  • Utvidet søkerliste

Vedtak:
Tilsettingsutvalget tilsetter Petter Håland som controller (SKO 1434) ved seksjon for økonomi, Det humanistiske fakultet.

Dersom Håland takker nei går tilbud om tilsetting videre til innstilt nr. 2 (SKO 1364), deretter til innstilte nr. 3 (SKO 1434), og til sist til innstilte nr. 4 (SKO 1434).

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 30. okt. 2017 13:16