Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 25.11.2019

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 25. november kl. 12.30, rom PAM 252. 

Tilstede: Greta Holm, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, May Maria Tollerud, Tina Næss, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 19 Ansettelse i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Studieseksjonen, Det teologiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet tilsetter Pauline Østland Løvdal i stilling som studiekonsulent (SKO 1408) ved Studieseksjonen, Det teologiske fakultet. Dersom Løvdal takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt


Sak 20 Ansettelse i stilling som studiekonsulent (SKO 1363) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet tilsetter Linn Astrid Blix Torget i stilling som studiekonsulent (SKO 1363) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Det humanistiske fakultet. Dersom Torget takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt


 

Publisert 25. nov. 2019 13:12 - Sist endret 25. nov. 2019 13:12