Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 10.01.2019

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger torsdag 10. januar kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Olav Kyrvestad, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 1 Tilsetting i stilling som ledelsesrådgiver (SKO 1434) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Oppgaver ifm intervju
  • Kunngjøringstekst
  • CV og søknad for de innstilte
  • Intervjuguide
  • Operasjonalisering rangering Jobbnorge
  • Utvidet søkerliste
  • Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Lene Angelskår i stilling som ledelsesrådgiver (SKO 1434) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet. Dersom Angelskår takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

Publisert 10. jan. 2019 14:23