Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 04.03.2019

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 04. mars kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Kaia Schiøtz, Tina Næss, Karen M. Haugland, Tonje N. Olsen (sekretær). 

 


Sak 2 Tilsetting i fast stilling som seksjonssjef (SKO 1211) for studieseksjonen ved Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Operasjonalisering rangering Jobbnorge
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Julianne Krohn-Hansen i fast stilling som seksjonssjef (SKO 1211) ved studieseksjonen ved det Det humanistiske fakultet. Dersom Krohn-Hansen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. 

Enstemmig vedtatt


Sak 3 Tilsetting i fast stilling som nettredaktør/avdelingsleder (SKO 1407) ved Kommunikasjonsseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide for første- og andregangsintervju
 • Operasjonalisering rangering Jobbnorge
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Petter Løken i fast stilling som nettredaktør/avdelingsleder (SKO 1407) ved Kommunikasjonsseksjonen, Det humanistiske fakultet. Dersom Petter Løken takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

Publisert 4. mars 2019 13:22 - Sist endret 8. mars 2019 09:01