Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 29.04.2019

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 29. april kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Aina Nessøe, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Kaia Schiøtz, Tina Næss, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 4 Tilsetting i vikariat som eksamenskonsulent (SKO 1408) ved Studieseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Fremlegg
 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • Innstilling overtallig søker
 • CV og søknad for de innstilte
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjuguide
 • Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Emma Kristine Laier Johnsen i vikariat som eksamenskonsulent (SKO 1408) ved Studieseksjonen, Det humanistiske fakultet. Dersom Johnsen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3 og deretter til nr 4.

Enstemmig vedtatt


Sak 5 Oppsigelse fra stilling som førstekonsulent (SKO 1408) på grunn av bortfall av arbeidsoppgaver ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Fremlegg
 • Innstilling
 • Vedlegg til innstilling

Tilsettingsutvalget sier opp førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet, med hjemmel i statsansatteloven § 19. Begrunnelsen for oppsigelsen fremgår av innstillingen til tilsettingsutvalget av 10.04.2019. Oppsigelsestiden er 6 måneder. Se for øvrig B-protokoll. 

Enstemmig vedtatt

Publisert 29. apr. 2019 13:59 - Sist endret 29. apr. 2019 13:59