Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 24.06.2019

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 24. juni kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Tina Næss, Siri Marie Aamodt, Aina Nessøe, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 11 Behandling av klage på vedtak om oppsigelse av førstekonsulent (SKO 1408) ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Saksdokumenter

  • Fremlegg
  • Klage på vedtak om oppsigelse av 05.06.2019
  • Innstilling til stilling som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) ved Institutt for musikkvitenskap av 12.06.2019 (utsnitt)
  • Opplæringsplan vår 2019
  • Oversikt over ønskede kurs
  • Innstillling til tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger av 10.04.2019

Tilsettingsutvalget opphever vedtak om oppsigelse. Saken oversendes Avdeling for personalstøtte. 

Enstemmig vedtatt

Publisert 25. juni 2019 08:00 - Sist endret 2. sep. 2019 14:54