Tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger 02.09.2019

Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger mandag 2. september kl. 12.30, rom PAM 252.

Tilstede: Helga Reiss, Aina Nessøe, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Tina Næss, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 

 


Sak 12 Tilsetting i 50 % stilling som spesialbibliotekar (SKO 1515) ved Senter for Ibsen-studier, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

  • Innstilling
  • Kunngjøringstekst
  • CV og søknad for de innstilte
  • Intervjuguide
  • Utvidet søkerliste
  • Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Kosberg i stilling som spesialbibliotekar (SKO 1515) ved Senter for Ibsen-studier, Det humanistiske fakultet. Dersom Kristin Kosberg takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

Publisert 2. sep. 2019 12:53 - Sist endret 2. sep. 2019 14:53