Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 14.10.2019

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 14. oktober kl. 12.30, rom PAM 252. 

Tilstede: Helga Reiss, Ragnhild Rebne, May Maria Tollerud, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Bjørn Erik Schjerverud, Evian Nordstrand (sekretær). 


Sak 13 Ansettelse i fast stilling som forskningsrådgiver (SKO 1434) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Lene Angelskår i fast stilling som forskningsrådgiver (SKO 1434) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt


Sak 14 Ansettelse i fast stilling som prosjektcontroller (SKO 1363/1434) ved Økonomiseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Karen Landa i fast stilling som prosjektcontroller (SKO 1363) ved Økonomiseksjonen, Det humanistiske fakultet. Dersom Landa takker nei, går tilbudet til innstilte nummer to.

Enstemmig vedtatt


Sak 15 Ansettelse i fast stilling som seksjonssjef (SKO 1211) ved kommunikasjonsseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Karen Thommesen i fast stilling som seksjonssjef (SKO 1211) ved kommunikasjonsseksjonen, Det humanistiske fakultet.

Enstemmig vedtatt


Sak 16 Ansettelse i fast stilling som regnskapsmedarbeider (SKO 1408/1363) ved økonomiseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet ansetter Sahdia Anwar i fast stilling som regnskapsmedarbeider (SKO 1363). Dersom Anwar takker nei, går tilbudet til innstilte nummer to, og deretter til nummer tre.

Enstemmig vedtatt

Publisert 14. okt. 2019 12:58 - Sist endret 14. okt. 2019 12:58