Ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger 04.11.2019

Protokoll fra møte i ansettelsesrådet for teknisk-/administrative stillinger mandag 4. november kl. 12.30, rom PAM 252. 

Tilstede: Helga Reiss, Karina Kleiva, Målfrid Hoaas, Ragnhild Rebne, Asta Helgadottir, Kaja Schiøtz, Tina Næss, Siri Marie Aamodt, Karen M. Haugland, Evian Nordstrand (sekretær). 


Sak 17 Ansettelse i stilling som nettmedarbeider (SKO 1363/1434) ved Kommunikasjonsseksjonen, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide førstegangsintervju
 • Intervjuguide annengangsintervju
 • Caseoppgave
 • Operasjonalisering rangering Jobbnorge
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet tilsetter Tom Christer Ruud i stilling som nettmedarbeider (SKO 1434) ved Kommunikasjonsseksjonen, Det humanistiske fakultet. Dersom Ruud takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr. 2, og dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt


Sak 18 Ansettelse i stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet

Saksdokumenter

 • Innstilling
 • Kunngjøringstekst
 • CV og søknad for de innstilte
 • Intervjuguide
 • Operasjonalisering rangering Jobbnorge
 • Utvidet søkerliste
 • Anmodningsskjema

Ansettelsesrådet tilsetter Stine Dalsøren i stilling som administrativ leder (SKO 1054) ved Institutt for medier og kommunikasjon, Det humanistiske fakultet. Dersom Dalsøren takker nei til tilbud om stilling, går saken tilbake til instituttet. For øvrig viser vi til b-protokoll.

Enstemmig vedtatt

Publisert 4. nov. 2019 13:08 - Sist endret 21. nov. 2019 14:29